Pay Per Click

PPC

Najpopularniji način oglašavanja na Google. Uz pravi pristup i strategiju može doneti ozbiljne rezultate i prednosti u odnosu na konkurenciju u bilo kojoj niši.

Profesionalne PPC Usluge

PPC je jedan on digitalnih marketinških kanala koji se koristi uglavnom za podsticanje konverzija i povećanje broja poseta koje dolaze sa pretraživača.

Ukoliko tražite idealan način da povećate svest o vašim uslugama na internetu na brži način, uz adekvatan budžet, ili prosto hoćete da povećate prisustvo vašeg brenda na mreži, ovo je prava odluka.

Pay Per Click je odličan način da plasirate svoje usluge i dobijete instant rezultate u zavisnosti od budžeta koji ste spremni da uložite u ove kampanje, ovo je idealano rešenje da dođete do novih potencijalnih kupaca i povećate svoje konverzije.

Međutim, iako je moćno oružje može biti zbunjujuće ukoliko se odlučite da samostalno krenete sa PPC kampanjama ili angažujete nekog sa nedovoljno iskustva.

PPC
PPC strategija

Funkcionalnost i način rada, alati koji se koriste i strateške preporuke se sa napretkom tehnologije konstanto menjaju, jednako je važno biti u toku sa svim trenutnim dešavanjima koliko i znati izdvojiti dobre i loše novine u sistemu.

Ovo je jedna od čestih grešaka koje ljudi prave na početku aktiviranja Google oglasa, koja može dovesti do uzaludno potrošenog budžeta ili protraćenih klikova usled neadekvatnog targetiranja željenih konverzija, pa se može desiti da od većih uloženih para ne dobijete nikakve rezuiltate.

Kako bi se ovo izbeglo, mora se uzeti u obzir način na koji PPC oglasi funkcionišu kao i željeni rezultati. Nakon temeljnog istraživanja niše i konkurencije mora se osmisliti prava strategija i kvalitetan sadržaj,  koji će na efikasan način, uz nominalni budžet, doneti adekvatne konverzije bez nepotrebnih i uzaludnih troškova.

Kontaktirajte nas za besplatnu inspekciju vašeg ppc naloga

Naš Pristup

Istraživanje Ključnih Reči

Osmišljanje Strategije

Izrada Landing Stranica

Pravljenje Oglasa i Aktiviranje Kampanje

Praćenje Rezultata i Optimizacija Oglasa

Analiza i Optimizacija Strategije

Istraživanje Ključnih Reči

Ovo predstavlja prvi korak u korišćenju PPC usluga, pruža dodatne informacije o željenim uslugama i konkurentnosti fraza koje će se targetirati kroz oglase. Ključne reči su važan resurs za generisanje potencijalnih klijenata.

Osmišljanje Strategije

Strategija podrazumeva istraživanje konkurencije, osmišljanje najadekvatnijeg načina oglašavanja, pravljenje plana za raspoređivanje budžeta, osmišljanje optimalnih kampanja za generisanje konverzija.

Izrada Landing Stranica

Izrada novih ili uređivanje postojećih landing stranica, sređivanje funkcionalnosti i njihova optimizacija za različite uređaje, pravljenje sadržaja i CTA elemenata na osnovu željenog načina kontakta i ostvarivanja konverzija.

Pravljenje Oglasa i Aktiviranje Kampanja

Kreiranje oglasa, pisanje sadržaja, pravljenje kampanja i klasifikacija oglasa na osnovu željenih rezultata i strateške namene. Povezivanje oglasa sa adekvatnim landing stranicama, testiranje funkcionalnosti i aktiviranje kampanja.

Praćenje Rezultata i Optimizacija Oglasa

Svakodnevno nadgledanje rada oglasa i optimizacija elemenata, raspoređivanje budžeta u zavisnosti od uspeha kampanja, potenciranje efektivnijih oglasa u cilju uklanjanja potencijalnih problema i poboljšanja rezultata.

Analiza i Optimizacija Strategije

Detaljna analiza dosadašnjeg uspeha oglasa, menjanje pristupa i optimizacija strategije na osnovu dobijenih rezultata, potencijalno kreiranje novih oglasa i kampanja, i njihova integracija, Održavanje naloga i pravljenje željenih izmena.

Zašto Izabrati Nas

 

Digitalni Esnaf predstavlja organizovan, kreativan i profesionalan tim sa višegodišnjim iskustvom, kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Primenjujemo proverene pristupe i strategije koje personalizujemo u zavisnosti od Vaših zahteva i ciljeva.

Svesni smo konstantnog napredka savremene tehnologije i u toku smo sa svim modernim dešavanjima, na osnovu čega vršimo izmene u našem radu.

 

Zajedno dolazimo do adekvatnih rešenja i idealne prezentacije Vaših usluga u cilju ostvarivanja što boljih rezultata.

 

Vaš uspeh je i naš uspeh!