Web Design & Development

WEB Dizajn

Web dizajn je važna stavka u prezentaciji Vašeg brenda i usluga na internetu, u velikoj meri uspeh Vašeg internet poslovanja zavisi od kvaliteta i funkcionalnosti sajta.

Profesionalne Usluge

web dizajniranja i izrade

Da biste izgradili snažno prisustvo na internetu i generisali potencijalne klijente, među prvim stvarima na Vašoj listi bi trebalo da bude dizajniranje i izrada kvalitetnog websajta na osnovu vaših ciljeva. Kvalitetan sajt je prilagođen korisniku i podstiče njegovo interesovanje i interakciju sa sadržajem.

Potencijalni klijenti stiču prvi utisak o Vašem poslovanju tako što proveravaju usluge koje pružate preko Vaše internet stranice, ukoliko su zadovoljni onim što vide veće su šanse da ćete ih privući i stupiti u kontakt.

Iako postoje brojne platforme za dizajniranje i kreiranje websajta, izrada kvalitetnog i funkcionalnog internet sadržaja nije toliko jednostavna. Možda Vam se isprva čini prosto, ali su u pozadini aktivni veliki broj kodova i alatki koje treba urediti da harmonično funkcionišu, a samo jedan pogrešan korak je dovoljan da pronađete sebe u nepoznatim problemima.

WEB Dizajn
WEB izrada i dizajniranje

Karakteristike dobrog dizajna su njegova sposobnost privlačenja i zadržavanja pažnje posetioca, kvalitetan i relevantan sadržaj, kao i multifunkcionalnost websajta na različitim uređajima, od mobilnih telefona, preko tableta, do većih lap top i desktop računara. Sajt mora imati jasnu strukturu i unutrašnju povezanost, kako bi posetioci mogli lako da istražuju sadržaj, ponuđene usluge i informacije koje se na sajtu nalaze.

Jedan od glavnih zadataka je zadržati posetioce, koji dolaze sa pretrage neke usluge ili informacije, na Vašem sajtu i pružiti im sve neophodne informacije jasno i precizno. Na taj način se i povećava relevantnost websajta i njegova sposobnost generisanja novih konverzija, što naravno utiče na dalji ranking.

Kontaktirajte nas za besplatnu inspekciju vašeg sajta

Naš Pristup

Privlačan Dizajn

Pregledanost i Funkcionalnost

Jasan i Relevantan Sadržaj

Dobra Struktura

Unutrašnja i Spoljašnja Povezanost

g

Dodatna Optimizacija

Privlačan Dizajn

Određivanje mogućih ciljeva na osnovu uloge sajta, adekvatno dizajniranje sajta u zavistnosti od željenih rezultata i njegove namene. Kombinovanje najoptimalnijih vizalnih elemenata u cliju privlačenja i održavanja pažnje korisnika.

Preglednost i Funkcionalnost

Uređivanje websajta i njegovog sadržaja na način na koji će biti lako dostupan, jasan i pregledan. Sređivanje opšte funkcionalnosti websajta kao i njegovih performansi za uređaje manjih ili većih rezolucija.

Jasan i Relevantan Sadržaj

Optimizacija, pisanje i implementacija novog tekstualnog i vizalnog sadržaja, njegova klasifikacija po adekvatnim sekcijama ili posvećenim stranicama kako bi rezultati mogućih pretraga bili što relevantniji i posećeniji.

Dobra Struktura

Uređivanje i jasno pozicioniranje sadržaja i funkcionalnih elemenata sajta, precizna, strukturalna i jednostavna navigacija kroz sadržaj. Adekvatna klasifikacija informacija i usluga po namenjenim sekcijama ili stranicama.

Unutrašnja i Spoljašnja Povezanost

Jasna povezanost stranica, ključnih reči i namenjenih usluga, jednostavna mogućnost kontakta i dolaska do željenih informacija. Unutrašnji i spoljašnji linkovi ka sajtu i van njega ka relevantnim servisima ili socijalnim mrežama.

Dodatna Optimizacija

Sve dodatne optimizacije u cilju boljeg rangiranja i prezentacije sadržaja, povećanja broja poseta i kvaliteta konverzija. Rad na poboljšanju opštih performansi i funkcionalnosti, moguće dodatne SEO i PPC usluge.

Zašto Izabrati Nas

 

Digitalni Esnaf predstavlja organizovan, kreativan i profesionalan tim sa višegodišnjim iskustvom, kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Primenjujemo proverene pristupe i strategije koje personalizujemo u zavisnosti od Vaših zahteva i ciljeva.

Svesni smo konstantnog napredka savremene tehnologije i u toku smo sa svim modernim dešavanjima, na osnovu čega vršimo izmene u našem radu.

 

Zajedno dolazimo do adekvatnih rešenja i idealne prezentacije Vaših usluga u cilju ostvarivanja što boljih rezultata.

 

Vaš uspeh je i naš uspeh!